Business Model Omgeving

Begrijp de omgeving.

Als organisatie moet je je omgeving kennen. We leven in de 21e eeuw waarbij de context erg dynamisch is en constant verandert. Als bedrijf moet je flexibel en wendbaar zijn en anticiperen op de omgevingsfactoren die impact hebben op je business.

It’s not the strongest, but the most adaptable that survives – Charles Darwin

Het is belangrijk om regelmatig even een stap achteruit te doen en te kijken naar de belangrijkste drivers in het speelveld. Volg onze workshop Business Model Omgeving en leer hoe je snel inzicht verkrijgt in de kansen en bedreigingen van vandaag en de toekomst.

Wat gaan we doen.

We beginnen met een stukje uitleg over de Business Model Omgeving. Hierbij worden een aantal handige tools geïntroduceerd zoals de Context Map Canvas en de WOK-methode. Ook staan we stil bij de ‘infinity loop’ van schetsen, verdiepen en updaten. Na een korte en krachtige introductie gaan we aan de slag met het in kaart brengen van de omgeving.

Business Model canvas

Op welke doelmarkten gaan we ons richten? Een vraag die in een innovatietraject vaak gesteld wordt en die met name in een vroege fase vaak lastig te beantwoorden is. 

Dit is het SPA-canvas. Het SPA-canvas helpt je om in een vroege fase een indicatie te krijgen in de aantrekkelijkheid van verschillende marktsegmenten. Deze tool helpt om te ontdekken welke marktsegmenten men bij een innovatietraject het best als eerste kan onderzoeken. 
business model canvas