Gratis Links Plaatsen Juridisch Lineaire Hypotheken

Lineaire Hypotheken

Bij een lineaire hypotheek wordt ook wel gesproken over een hypothecaire geldlening. Bij een lineaire hypotheek lost u uw hypotheek gelijkmatig af. De door u te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. Bij een lineaire hypotheek betaalt u alleen rente over het openstaande bedrag van de hoofdsom (het geleende bedrag).

Nadelen lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek zijn de totale lasten in het begin erg hoog. Omdat in het begin de hoofdsom erg hoog is, betaalt u veel rente rente. Uw lineaire hypotheek wordt vervolgens langzaam afgelost, zodat u steeds minder rente hoeft te betalen. Omdat de hypotheekrente afneemt, wordt de hypotheekrente aftrek kleiner.

Voordelen lineaire hypotheek


Het voordeel dat u hebt is dat als u een bepaald aantal jaren betaald hebt en de rente wordt verhoogd, de lasten (vaak) niet hoger zijn dan toen u met de hypotheek afsloot. Omdat telkens bij elk termijn dat u betaalt de hoofdsom kleiner wordt, heeft de rentestijging voor u geen verregaande gevolgen. Als u een hypotheek af wilt sluiten waarvan de maandlast steeds afneemt dan is een lineaire hypotheek het meest geschikt voor u.

Voorbeeld lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek wordt het bedrag dat u moet aflossen berekend over de gehele looptijd van de lening. Een voorbeeld: als u een lineaire hypotheek hebt afgesloten met een leenbedrag van 200.000 euro en een looptijd van 30 jaar, dan moet u per maand 200.000 / 30 jaar / 12 maanden = 556 euro aflossen. De maandlasten worden met de te betalen rente.

Kenmerken lineaire hypotheek


De kenmerken van een lineaire hypotheek zijn:

  • U hebt maandelijks een vast aflossingsbedrag
  • Omdat de geleende som geld kleiner wordt, daalt de rente en dus hebt u steeds lagere maandlasten
  • Aan het einde van de looptijd is alles afgerond, u hebt dan geen schuld meer
  • Mogelijkheid tot (afnemende) hypotheekrenteaftrek.

Hypotheekadviseur Haarlem